Buradasınız: Haberita » Etkinlik » 16.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı Tüm Ayrıntılarıyla Haberita’da!!

“16.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı & Geoinformasyon Teknolojileri ve Yazılım Fuarı” 3-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Ankara’da Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek. Size kurultayı detaylı bir şekilde aktarmak adına Kurultay Yürütme Kurulu Başkanı Uzman. Dr. Taylan ÖCALAN ile kurultay hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Özel haberimizin ilerleyen bölümlerinde:

  • Kurultayın Yapısı, Tarihçesi ve Amaçları
  • 16.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayının Teması
  • 16. Kurultayda Panellerde ve Bildirilerde Bizleri Neler Bekliyor?
  • 16. Kurultayı Diğer Kurultaylardan Ayıran Özellikleri Nelerdir?
  • 16. Kurultayda Öğrencileri Neler Bekliyor?

tüm bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

16. Kurultay 3-6 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Taylan ÖCALAN 16. kurultayla ilgili temennilerini dile getirirken; “Kurultayın öncelikle ülkemizin geleceği ve aydınlığı, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın gelişimi için verimli ve başarı olması yönünde katkı sunmasını ifade etmek isterim. Değişen ve dönüşen meslek profilimizin bu kurultayda yansımalarını çoklukla göreceğiz ve bu yansımaların da meslektaşlarımıza kurultayda bir “farkındalık” yaratarak dönmesini ümit ediyorum. Bu farkındalığın onların mesleklerine, yarın mesleklerinde alacakları kararlara, seçecekleri uzmanlaşma alanına, tercih edecekleri iş faaliyetlerine, kişisel ve mesleki gelişimlerine bir farklılaşma getirmesini ümit ediyorum. 16. Harita Kurultayımızın çok katılımlı olmasını ve sektörümüzün tüm paydaşlarından ilgi görmesini bekliyoruz.” dedi.

Kurultayın Yapısı, Tarihçesi ve Amaçları

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının (HKMO) 1954 yılında Türkiye’de kurulan ilk 10 meslek odasından biri olduğunu ifade eden ÖCALAN, “Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Anayasanın 135.maddesinde tanımlanan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur ve yarım asırdan fazla süredir gerek ülke, gerekse meslek ve meslektaşlarına ilişkin çok yönlü sorumluluğu ile faaliyetleri yürütmektedir. 2017 yılı itibariyle yaklaşık 16 bin üyeye sahiptir.” dedi.

Bu faaliyetler kapsamında HKMO 1987 yılından bu yana iki yılda bir bilimsel ve teknik kurultaylar düzenliyor. 30. yılına gelmiş bir kurultay geleneğinin bir yenisi 3-6 Mayıs 2017’de gerçekleştirilecek. Taylan ÖCALAN, kurultayın hedeflerinden bahsederken, “Kurultayın temel hedefi mesleğimizdeki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, değişim ve dönüşüm süreçlerini, kazanımlarımızı ve diğer mesleklerle arakesit oluşturan disiplinlerarası yeni çalışma alanları çeşitli açılardan incelememizi sağlayan, nerede olduğumuzu sorgulayan, yeni mesleki politikaların oluşturulmasını sağlayan bir etkinlik olarak görüyoruz. Bu mesleki vurguların ülkemizdeki ve dünyadaki toplumsal gelişmelerle bir entegrasyonu olduğunu düşünüyoruz. İnsan-toprak ilişkisini sosyolojik yönüyle de ele alan bir mühendislik disiplini olduğumuzu, bu yönüyle mesleğimizdeki bilimsel ve teknik gelişmelerin toplumsal, kültürel, sosyal açıdan da irdelenmesi kurultaylarımızın gelenekselleşmiş bir yapısıdır.” dedi.

16.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın Teması

16.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı’nın teması olan “Mekansal Duyarlılık“ın farklı bakış açılarıyla çok geniş bir kavramı yansıttığını ifade eden ÖCALAN, “Günümüzde neredeyse konum/koordinat verisinden bağımsız hiçbir bilgi kalmamıştır. Bu bağlamda “coğrafi/mekansal bilgi” kavramı ön plana çıkmıştır. Elde edilen bilginin yaklaşık %97’si konumsal niteliktedir. Bu yöndeki bilgi niteliği büyük veri (big data), veri madenciliği, nesnelerin interneti gibi konuların da günümüzde ön plana çıkmasını sağlamıştır. Harita/Geomatik Mühendisleri ise bu gelişim ve farklılaşma dinamiğinin odak noktasındadır. Geoinformasyon kavramının tüm dünyada yansıttığı ve kapsadığı olgu, mesleğimizin uygulama alanlarını içermektedir. Bu nedenle mekânsal duyarlılık kavramındaki temel algı, birincil düzeyde mesleğimizdeki uygulama alanlarının farklı teknolojik gelişmelerle desteklenmesini ve çeşitlenmesini sağlayan, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğinde önemli rol oynayacak coğrafi/mekânsal bilgi üretimine sahip çıkmaktır.” dedi.

HKMO 1954 yılında kurulan ülkemizdeki ilk 10 meslek odasından biri.

Mekansal Duyarlılık temasıyla Coğrafi Bilgi Sistem ve Teknolojilerinin bilgi ve bilişim kavramlarıyla var olan yapısının, ön plana çıkarılmak istendiğini aktaran ÖCALAN, bunun yanında özellikle Harita/Geomatik Mühendislerinin standartları tanımlanmış konumsal veriyi üretme, yönetme, güncelleme ve karar verme süreçlerinde kullanmasında teknik açıdan sağladığı doğrulukların yanında, çevreye, doğaya ve mesleki etik konulara karşı duyarlı bir yapı içerisinde, sürdürülebilir olarak mesleklerini icra etme ve uygulama alanlarına sahip çıkma algısını taşıdığını ifade etti.

Taylan ÖCALAN, kurultay afişinin en önemli noktasını belirterek, “İnsan ve doğa odaklı sürdürülebilir yaşamda mekansal/coğrafi bilgi teknolojilerini bizler doğru kullanan meslektaşlar olmalıyız. Bunu doğru bir şekilde icra eder ve sahiplenirsek mesleğimiz ve meslektaşlarımız çok yönlü pozitif kazanım sağlar. Mesleki uygulama alanlarımızı arttıran ve zenginleştiren bu sistem ve teknolojilerin öncelikle insan ve doğa yaşamını sürdürülebilir kılan, kamu yararı çerçevesinde toplum yararına kullanılması meslektaşlarımızın önceliği olmalıdır. Bu bakışla kurultay afişinde mesleki teknolojik gelişmelerin sahiplenilmesi ve yeni terminoloji oluşumu kadar, bunların insan-doğa yaşamı öncelikli kullanımı ön plana çıkarılmak istenmiştir.” dedi.

16. Kurultayda Panellerde ve Bildirilerde Bizleri Neler Bekliyor?

16. Kurultayda farklı başlıklarda 4 panel gerçekleştirilecek. Bunlar açılış paneli (mekânsal duyarlılık), öğrenci paneli, kamu yöneticileri paneli ve de özel sektör paneli şeklinde planlandı. Açılış panelinde ülke ve meslek gündeminde öne çıkan konular farklı paydaşlarca ele alınacak. Öğrenci panelinde ise harita/geomatik mühendisliğinde girişimcilik ve istihdama dönük başlıklar irdelenecek. Ayrıca Antartika’da Türk Bilim Üssü kurulmasına dönük çalışmalara katılan haritacı meslektaşlar deneyimlerini ve yapılan çalışmaları bizlerle paylaşacaklar. Son dönemlerde ulusal ve uluslararası mesleki projeler geliştiren ve harita sektörünün dinamikleri olan kamu kurumlarının yöneticileri ise bir başka panelde bir araya gelecekler. Bu panele ise Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürümüz, Tarım Reformu Genel Müdürümüz, Harita Genel Komutanımız ve Tapu Kadastro Genel Müdürümüz katılacaklar. Son panel ise özel sektörümüzüm içinde bulunduğu süreci kapsamlı olarak ele alacak olan özel sektör paneli.

Panellerin dışında kurultayda 100’e yakın bildiri sunulacak. Gerçekleştirilecek sözlü ve poster sunumlarda gerek akademik camiadan, gerekse uygulayıcı ve geliştirici kamu ve özel sektör kuruluşlarından farklı uzmanlık alanlarını içeren başlıklarda bilimsel ve teknik sunumlar yapılacak.

Gerek kurultaya gelen bildiri sayısı, gerek panellerin profili, gerekse gerçekleştirilecek fuar ve İHA eğitimleri dikkate alındığında, kurultaya yoğun bir meslektaş ve öğrenci katılımı bekleniyor.

“16.Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı & Geoinformasyon Teknolojileri ve Yazılım Fuarı” Yürütme Kurulu.

AMA Dikkat! Taylan ÖCALAN panellerden bahsederken özellikle bir konunun altını çiziyor. Gelecekte mesleğimizin önemli sorunlarından biri olacağını düşündüğüm bir nokta var diyen ÖCALAN, “Son yıllarda farklı meslek disiplinlerinin uygulama alanlarımıza etkin bir şekilde girişi var, teknolojinin gelişimi bir yandan mesleğimiz için avantajlı ve dinamik bir süreç sağlarken, yeni istihdam ve uzmanlık alanları yaratırken diğer yandan bazı tehditlerde içeriyor. Özellikle ileri teknoloji bazı ölçme ve algılayıcı sistemler ile bilgi sistemlerinin farklı disiplinler tarafından da etkin kullanımı, bazı mesleki temel konularımızın basit ve eğitim gerektirmeden yapılabiliyormuş algısı yaratıyor. Bu nedenle meslek alanlarımıza sahip çıkmak ve uygulama alanlarında öncül olduğumuzu, uzman olduğumuzu ortaya koymak için özellikle standart ve mevzuat oluşturmada, birim fiyat belirleme de hızlı olmalıyız. Bu kurultayda buna da önemli bir vurgu yapmak istiyoruz. Başta Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği revizyon çalışmaları olmak üzere, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, insansız hava araçları, yersel-mobil-hava lidar, hidrografik ölçmeler, madencilik ölçmeleri ve endüstriyel ölçmeler gibi başlıklarda gereksinim duyulan mevzuat ve birim fiyat çalışmalarını ele alacağız. Ayrıca meslektaşlarımızın ve öğrencilerimizin artan mesleki uygulama alanlarımızı daha çok sahiplenip, disiplinlerarası çalışmalarda ön plan çıkmalarını sağlayacak, girişimcilik, kalite sistemleri ve proje yönetimi kavramlarını ön plana çıkaracak, mesleki etik, iş sağlığı ve güvenliği, istihdam politikaları ve sektörümüzdeki ücret politikalarını da konuşmak istiyoruz.” dedi.

16. Kurultayı Diğer Kurultaylardan Ayıran Özellikleri Nelerdir?

1-) Yürütme Kurulunun Profili

Taylan ÖCALAN, genç ve deneyimli bir ekip olduklarını söylüyor ve ekliyor, “Yaş ortalaması genç olan bir ekibiz. Ekipte lisans öğrenimi sürecince meslek odası faaliyetlerine katkı sunan, günümüzde kamu, özel sektör, üniversite gibi farklı iş sahalarında görev alan ve heyecan dolu dinamik arkadaşlarımız var. Özellikle mesleğimizdeki farklılaşma ve değişim-dönüşüm süreci konusunda öngörü sahibi olan bu genç ekip kendini yeni teknolojilere adapte edebilen hem ülkemizdeki hem dünyadaki gelişmeleri takip edebilme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde kişisel-mesleki-kurumsal ilişkileri de güçlü arkadaşlarımızdan oluşmakta.” dedi.

2-) Geoinformasyon Teknolojileri ve Yazılım Fuarı

Taylan ÖCALAN kurultayın fuar kapsamının gelişen ve değişen teknoloji ile değiştiğini, özellikle mesleğimizdeki son yıllarda kullanılan alet, ekipman, donanım ve yazılım unsurlarının gün geçtikte çeşitlendiğini ve arttığını ifade etti. Öcalan, “Amacımız kurultaylar kapsamındaki bu fuar yapısını “geoinformasyon” kavramıyla birlikte, Intergeo gibi uluslararası muadilleri seviyesinde zamanla daha da geliştirmek. Ülkemizde ulusal anlamda gerçekleştirilen en geniş ve önemli mesleki fuar kurultaylarımız kapsamında geçmişten günümüze Odamız öncülüğünde sürdürülüyor. 16.Kurultaydaki Geoinformasyon Teknolojileri ve Yazılım Fuarı kapsamında da yenilikler devam edecek. Özellikle GPS/GNSS sistemleri, lazer tarayıcılar (lidar), robotik ölçme donanımları, deformasyon ölçme sistemleri, insansız hava araçları, hidrografik ölçme sistemleri, endüstriyel cihazlar, el terminalleri ve tablet sistemleri, robotik madencilik ölçme sistemleri, fotogrametrik yazılım ve ürünler, cbs ve uzaktan algılama yazılımları, cad yazılımları ve baskı teknolojileri gibi daha birçok sistem, donanım ve yazılım ilgili firmalar tarafından fuar kapsamında katılımcılara tanıtılacak.” dedi.

16.Kurultay kapsamında 2 gün ve toplam 12 saat sürecek resmi sertifikalı “İHA Pilotoj Eğitimi” verilecek.

Sektörümüzde neredeyse 6 ay gibi kısa bir sürede kullanılan teknolojilerin çok hızlı değişmesi, meslektaşlarımız için sürekli ve güncel meslek içi eğitimler gerektirdiğini belirten ÖCALAN, bu kapsamda Odamız, üniversiteler ve yazılım-donanım firmalarının işbirliği süreçlerini arttırması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca alet, donanım ve yazılım satan, ürün geliştiren, proje ve hizmet sunan firmaların sayısının gün geçtikçe ülkemizde sayısının artmasının sektörel büyüme parametrelerini de yansıttığını ifade eden ÖCALAN, bunun ülkemiz ve mesleğimiz açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, fuar katılımcısı firmalarımız ile bu profilin yansımalarını tüm katılımcıların göreceklerini belirtti.

Taylan ÖCALAN son olarak Geoinformasyon Teknolojileri ve Yazılım Fuarı kapsamında özel sektörümüzün yanında Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT, İller Bankası, Harita Genel Komutanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, üniversitelerimiz gibi kamu kurumlarının da stand açarak gerçekleştirdikleri proje, ürün ve hizmetlere yönelik bilgileri katılımcılarla paylaşacağını ifade etti.

3-) Resmi Sertifikalı İHA Pilotoj Eğitimi

Taylan ÖCALAN, son yıllarda İHA’ların haritacılık uygulamalarındaki etkin kullanımlarının giderek yaygınlaştığını, özel sektör ve kamuda yürütülen birçok projedeki hizmetin İHA’lar ile yapıldığını belirterek, “Bu durum önümüzdeki süreçte meslektaşlarımızın İHA kullanımı ve buna ilişkin yazılım, veri değerlendirme ve analiz, ürün ve hizmet oluşturma konularında meslek içi eğitim gereksinimlerini arttıracaktır.” dedi.

ÖCALAN, resmi sertifikalı İHA pilotaj eğitimi düzenleyeceklerini belirterek, “Kurultay kapsamında ülkemizde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yayımladığı talimat gereği İHA0 sınıfı (500 gr-4 kg arası İHA’lar) için resmi sertifikalı İHA pilotaj eğitimi düzenleyeceğiz. 2 gün ve toplam 12 saat sürecek teorik bu eğitime yoğun bir katılım bekliyoruz. Meslektaşlarımız için farklı bir eğitim olacak. Kurultay kapsamındaki bu eğitimin yazılım ve uygulama modüllerini de içeren kapsamlı eğitimlerini de Odamız Genel Merkezi ve Şubeler kapsamındaki meslek içi eğitimlerle düzenlemeyi de planlıyoruz. Meslektaşlarımız sayısal kamera, GPS/IMU ve hatta lidar sistemlerine sahip drone ve İHA kullanımı konusunda oldukça meraklı. Haritacılık hizmetlerinde bu sistemlerin kullanımını arttırmak istiyorlar. Bizde kurultay kapsamında bu sistemlerin ülkemizdeki kullanımı için gerekli sertifikaların meslektaşlarımızca edinimi için bir eğitim planladık.” dedi.

Taylan ÖCALAN özellikle fotogrametri gibi mesleğimizdeki önemli bir uzmanlık alanının İHA’lar ile yeni bir ivme kazandığını ifade ederek, fotogrametrik sayısal halihazır üretimi, ortofoto, true ortofoto, sayısal yükseklik modeli, sayısal arazi modeli gibi ürünlerin İHA ile üretilmesi noktasında önümüzdeki süreçte çokça proje bizi beklemekte. Başta harita sektörü olmak üzere enerji, tarım ve hayvancılık, ulaştırma, maden, güvenlik, hava ve denizcilik gibi birçok sektörde disiplinlerarası çalışmalarda İHA kullanımının arttığını ifade etti.

Poster yarışmasına için gönderilen tüm posterler değerlendirme sonucu ne olursa olsun Odamız tarafından basılacak ve ilgili alanda sergilenecek.

4-) Yarışmalar

16.Kurultayda iki farklı yarışma da düzenleniyor. Taylan ÖCALAN, yarışmaların ayrıntısını da Haberita’ya aktardı. Bu kurultayda sadece lisans öğrencilerine yönelik poster bildiri yarışması düzenleyeceklerini söyleyen ÖCALAN, “Geçmiş kurultaylarda da yapılmış olan öğrencilere dönük yarışmanın formatını bu kurultayda biraz değiştirdik. Sadece lisans öğrencilerine yönelik poster yarışması düzenliyoruz. Bu konuda sadece bilimsel ve teknik değil kariyer hedefleri, diğer sosyal çalışmaları da içerebilecek şekilde bir poster yarışması düzenliyoruz. Bunun duyurusunu da yaptık. Poster yarışmasına için gönderilen tüm posterler değerlendirme sonucu ne olursa olsun Odamız tarafından basılacak ve ilgili alanda sergilenecek. Öğrenci arkadaşlarımız, yarının meslektaşlarının emekleri önemsiyoruz ve bu emekleri görselleştireceğiz ve tüm katılımcılarla paylaşacağız. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller vereceğiz ama şunu belirtmek isterim ki buradaki en büyük ödül bu yarışmaya ve kurultayımıza katılarak sahip oldukları girişimci ruhu ve temsiliyet esaslarını arttırmaları olacaktır.” dedi.

İkinci yarışma ise kurultayın teması olan “mekansal duyarlılık”a yönelik fotoğraf yarışması. ÖCALAN, fotoğraflardan beklentilerini anlatırken, “Acaba mekansal duyarlılık kavramı meslektaşlarımızda farklı perspektiflerden bakıldığında ve yorumlandığında görsel dünyalarında neyi temsil ediyor? Meslektaşlarımız mekansal duyarlılıktan ne anlıyor? İç dünyalarında neler uyandırıyor ve bunu nasıl görselleştiriyor? Bunu hep beraber konuşmak, tartışmak ve paylaşmak istiyoruz. Bu yarışmada da dereceye girenlere ödül vereceğiz.”dedi.

16. Kurultayda Öğrencileri Neler Bekliyor?

Öğrencilerin mesleğimizin ve ülkemizin geleceği olduğunun altını çizen ÖCALAN, “Öğrencilerin gelecek açısından mesleki vizyon anlamında doğru yönlendirilmelerine çok önem veriyoruz. Geçmiş kurultaylara baktığımızda birçoğunun artık öğrenci etkinlikleri ile birlikte entegreli hale getirildiğini görüyoruz. 20’ye yakın üniversitedeki yaklaşık 500 Harita/Geomatik Mühendisliği Bölümü öğrencisi arkadaşımızı kurultayımıza davet ettik. Oda mali olanakları ve kontenjanlar dahilinde tüm öğrenci arkadaşlarımızın ulaşım ve konaklamaları HKMO tarafından karşılanacak.” dedi.

Öğrencilerin panelleri, bilimsel bildirileri dinlemelerinin, fuar alanını gezip mesleki gelişmeleri takip etmelerinin, meslektaşları ile iletişim kurmalarının onların mesleki kariyerleri, gelişimleri, vizyonları açısından oldukça önemli olduğunu söyleyen ÖCALAN, “Kurultayların artık gelenekselleşen bir yapısı olan öğrenci panelleri, teması öğrenci olan ve öğrencilerin kendilerinin iç dinamikleriyle organize etmelerini istediğimiz paneller. Fakat bu kurultayda bir farklılık olarak öğrenci arkadaşlarımızı kendi meslektaşlarımızla buluşturacağız. Özellikle ülkemiz ve mesleğimiz adına çok önemli olan Antartika’da Türk Bilim Üssü kurulmasında bulunan meslektaşlarımızın yaptığı çalışmaları ve de harita sektörü için girişimcilik faaliyetlerini arttırmaları yönündeki deneyimleri kendileri ile paylaşacak meslektaşlarımızla bir araya getireceğiz.” dedi.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.