Hakkında

Haberita, harita mühendisleri, teknikerleri ve teknisyenlerini mesleklerini ilgilendiren konularda haberdar eden bir haber platformudur. Aynı zamanda Haberita, harita mühendislerinin, teknikerlerinin ve teknisyenlerinin ilk ve yeni sosyal medyası olma özelliğini taşımaktadır.

Haberita, harita mühendislerine, teknikerlerine ve teknisyenlerine Türkiye’de ayrı ayrı şehirlerde olan dağınık olan bilgiyi kendi üslubuyla aktarmayı amaçlamaktadır.

Haberita ayrıca Dünya’da olan özellikle teknolojik gelişmeleri ve mesleki faaliyetleri takip ederek harita mühendislerinin, teknikerlerinin ve teknisyenlerinin Dünya’daki gözü olacaktır.

Çeşitli illerden harita ile ilgili bölümlerdeki öğrenci temsilcileriyle Haberita, onların sosyal gelişimine de katkı sağlamayı hedeflemektedir. Öğrencilerin mesleki gelişmelerden haberdar olmalarını; okuma, yazma, anlama ve araştırma becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Haberita, aynı zamanda meslektaşlarına sesini duyurmak ve bilgisini aktarmak isteyen harita mühendislerine, teknikerlerine ve teknisyenlerine köşe yazıları ile kendilerini anlatma fırsatı vermektedir. Bu sayede Haberita, konuşacak sosyal mecra bulamayan harita mühendislerinin, teknikerlerinin ve teknisyenlerinin de sesi olmayı amaçlamaktadır.

Kendine has yarattığı dil ile haberleri sunan Haberita, harita mühendislerine, teknikerlerine ve teknisyenlerine geniş bir yelpazeden bilgi aktarmayı ve bununla hem yeni gelen nesile vizyon çizebilmeleri konusunda yardımcı olma hem de onların ufuklarını bilinenin dışına çıkarmayı hedeflemektedir.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.