Buradasınız: Haberita » CBS » Türkiye Ulusal CBS Uygulaması Hayata Geçiriliyor

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS)

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi'nin ilk uygulaması Kocaeli'de hayata geçiriliyor.

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi’nin ilk uygulaması Kocaeli’de hayata geçiriliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl sonunda geliştirdiği CBS projesini; T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Planlama Teşkilatı‘na sunulması neticesinde ülke genelinde model olması planlanan Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin ilk uygulamasının Kocaeli’de yapılması kararlaştırıldı.

Bu proje ile ulusal düzeyde teknolojik gelişmelere uygun CBS altyapısı kurularak, kamu kurum ve kuruluşlarının sorumlusu oldukları coğrafi bilgileri ortak altyapı üzerinden kullanıcılara sunmaları sağlanacak. Coğrafi verilerin tüm kullanıcı kurumların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde standartları oluşturularak, coğrafi veri değişim standartları belirlenecek. Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) bu amaçlara hizmet edecek bir e-devlet projesi olarak nitelendiriliyor.

Konuma dayalı gözlemlerle elde edilen grafik ve grafik-olmayan bilgilerin toplanması, saklanması, işlenmesi ve kullanıcıya sunulması işlevlerini bütünlük içerisinde gerçekleştiren bir bilgi sistemi olan Coğrafi Bilgi Sistemi, günümüz gelişmiş teknolojilerini kullanarak, sürekli güncellenen uydu görüntülerinden oluşturulan haritalar üzerinde elde edilebilecek tüm hizmetleri kapsıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından geliştirilen bu sistem, nöbetçi eczane, sınava girilecek okulun yeri, herhangi bir arsanın ada-parsel bilgilerini öğrenmek için kullanılabileceği gibi, nüfusu her geçen gün hızla artan şehrin ulaşım planını hazırlarken, modern şehir planlaması yapılırken, şehre altyapı hizmetleri sunarken ve benzeri birçok uygulamada da etkin rol oynayacak.

Ülke genelinde T.C. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri (NVİ) Genel Müdürlüğü’nün “Ulusal Adres Veri Tabanı” sistemine entegrasyonu coğrafi olarak gerçekleştirebilmiş dört büyükşehir belediyesinden biri de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.