Buradasınız: Haberita » CBS » Türkiye Çölleşme Risk Haritası’ndan Önemli Sonuçlar

TEMA’nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre 4 milyar ha alanı ve 110 ülkede yaşayan 1,2 milyar nüfusu çölleşme ve kuraklık doğrudan tehdit ediyor. Dünya’da her sene 6 milyon ha alan çölleşiyor. Çölleşme, var olan çöllerin doğal yaygınlaşması değil, kurak, yarı kurak ve yarı nemli alanlardaki arazi bozunumu olarak tanımlanıyor.

“Türkiye’nin yaklaşık yüzde 47’si orta ve üzeri çok yüksek risk grubunda yer alıyor.”

Türkiye Çölleşme Risk Haritası çıkarıldı. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın internet sitesindeki haberde Türkiye Çölleşme Risk Haritası’na göre ülkemizin yaklaşık yüzde 47’si orta ve üzeri çok yüksek risk grubunda yer alıyor. Çölleşmenin görüldüğü Konya-Karapınar,Iğdır-Aralık ve Urfa-Ceylanpınar çok yüksek risk taşıyan bölgeler olarak görülürken; Tuz Gölü havzası, Ereğli-Karaman bölgesi, Urfa-Ceylanpınar-Mardin-Batman hattı, Eskişehir çevresi ise orta ve yüksek risk grubunu oluşturuyor.

Lejanta göre risk en düşük olarak yeşilin en koyu tonundan başlıyor, kırmızının tonlarından doğru siyah renkte en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Lejanta göre risk en düşük olarak yeşilin en koyu tonundan başlıyor, kırmızının en koyu tonunda en yüksek seviyeye ulaşıyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Birleşmiş Milletler (BM)’in çölleşme konusunda Türkiye’yi ‘hassas’ olarak değerlendirdiğini ifade ederek Çölleşme ve Erozyonla Mücadele(ÇEM) Genel Müdürlüğü ve TÜBİTAK-BİLGEM tarafından 1,5 yıl süren proje kapsamında çölleşme açısından öncelikli ve hassas alanların tespit edildiğini belirtti.

“Bu projede farklı üniversitelerden ve farklı uzmanlıklardan 10 akademisyen TÜBİTAK-BİLGEM bünyesinde birlikte çalıştı.”

Çölleşmenin dolaylı olarak küresel ölçekte açlık ve göç gibi büyük problemlerin de en önemli sebebi olduğunu söyleyen Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, çölleşmeyi bütün yönleriyle ele alabilmek için farklı üniversitelerden ve farklı uzmanlıklardan 10 akademisyen TÜBİTAK-BİLGEM bünyesinde birlikte çalıştı dedi. Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu, böylece ortaya konulan çölleşme modelinin; çölleşmeyi iklim, su, toprak, arazi örtüsü, arazi kullanımı, topoğrafya, jeomorfoloji, sosyo-ekonomi ve yönetim olarak bütün yönleriyle ele alan bütüncül bir çalışma olduğunu ifade etti.

Bakan Prof. Dr. Eroğlu, sistemin coğrafi tabanlı olarak geliştirildiğini söyledi, projenin pilot sahasının Gediz Havzası olduğunu, çölleşme modeli ve risk haritasının yüzde 90 güven aralığı içinde mikro havza bazında yüzde 94 tutarlı netice ürettiğini tespit ettiklerini belirtti.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.