Buradasınız: Haberita » İş Dünyası » Karayolları Genel Müdürlüğü Açıktan Personel Alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü açıktan personel alımı gerçekleştirecek. Devlet Personel Başkanlığı’nın internet sitesindeki ilana göre Karayolları Genel Müdürlüğü’ne toplamda 6 harita mühendisi ve 5 tane harita teknikeri alımı yapılacak.

Açıktan atama, Karayolları Genel Müdürlüğüne İlk Defa Açıktan Atanacak Teknik Personel Hakkında Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre gerçekleştirilecek.

Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) 2 kişi, Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü.(Kayseri) 1 kişi, Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü (Bursa) 2 kişi, Karayolları 15.Bölge Müdürlüğü (Kastamonu) 1 kişi olmak üzere toplamda 6 harita mühendisi alınacak.

Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü (İstanbul) 2 kişi, Karayolları 2.Bölge Müdürlüğü(İzmir) 1 kişi, Karayolları 13.Bölge Müdürlüğü (Antalya) 1 kişi, Karayolları 14.Bölge Müdürlüğü (Bursa) 1 kişi olmak üzere toplamda 5 harita teknikeri alınacak.

Başvurular, 19 Ocak 2016 ile 29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılabilecek.

Başvurular, 19 Ocak 2016 ile 29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılabilecek.

Başvurular, 19 Ocak 2016 ile 29 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılabilecek.

Harita Mühendisleri için 2014 yılı KPSS de KPSSP3 (70) ve üzeri puan almış olmak ve seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak şartları dikkat çekiyor.

Harita Teknikerleri için ise 2014 yılı KPSS de KPSSP93 (70) ve üzeri puan almış olmak ve seyahate ve arazide çalışmaya elverişli olmak şartları dikkat çekiyor.

2014 yılı KPSS puanı ile merkezi yerleştirme sonucu B grubuna ait herhangi bir kadroya yerleştirilenlerin (ataması yapılanlar veya yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar dahil) başvuruları kabul edilmeyecek.

Sözlü sınav, 16 Şubat 2016 – 26 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılacak.

Sözlü sınava girmek isteyenlerin Karayolları Genel Müdürlüğünün internet sitesinde (www.kgm.gov.tr) yer alan “İlk Atama Başvuru Formu”nu elektronik ortamda doldurarak son başvuru tarihi mesai bitimine kadar aynı adrese iletmeleri gerekiyor.

Sözlü sınava, ilanda belirtilen Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türünden en yüksek puanı alan adaydan başlamak suretiyle ve ilk defa açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katı aday çağırılacak. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde bu adaylar da sözlü sınava alınacak.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların ad-soyadları ile sınav yerleri ve tarihleri en az yedi gün önce Karayolları Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacak.

Sözlü sınavda en az (70) puan alanlar başarılı sayılacak ve adayların başarı puanı KPSS puanı ile sözlü puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacak.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday, asıl aday sayısının %20 sini geçmeyecek kadar da yedek aday belirlenecek.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız…

Telif Hakkı: © 2010 - 2018 Haberita - Tüm hakları saklıdır.