Buradasınız: Haberita » İş Dünyası » Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı’ndan Çarpıcı İstatistikler

Gayrimenkul Değerleme Sektörü

Kasım 2010'da 2.504 adayın girdiği Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavları'nda 264'ü başarı olup başarı oranı ise % 10,54 olarak açıklandı.

Gayrimenkul Değerleme sektörünün gelişmesiyle Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı ve Konut Değerleme Uzmanlığı sınavlarına olan ilgi artıyor.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Lisanslama Sınavları en son 6-7 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi. SPK Lisanslama Sınavları Gaziantep ve Konya’nın da sınav merkezi olarak eklenmesiyle 12 ilde yapılıyor.

Sınavda başarı hangi şartlarda sağlanıyor?

SPK Lisanslama Sınavları’nda başarı sağlamak için; modül bazında 100 üzerinden asgari 60 almak, sınav bazında ise sınav konularının tamamından alınan notların ortalamasının 100 üzerinden asgari 70 olması gerekiyor. 32.445 aday Kasım 2010 sınavlarına başvurdu. Bu adaylardan 29.661’i sınavlara katıldı. Ortak modüllerden hak kazananlarda dahil olmak üzere toplam 2.796 adet lisans almaya hak kazanıldı.

Sınavda en yüksek başarı oranı “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Sınavı”nın, “Kurumsal Yönetim” modülünden sonra “Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı”nın, “Gayrimenkul Değerleme Esasları” modülünde görüldü.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı için hangi şartlar aranıyor?

Adayların Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı almaları için, Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı’nın; “Gayrimenkul Değerleme Esasları”, “Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar”, “İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi”, “Temel Finans Matematiği”, “İlgili Vergi Mevzuatı” modüllerinden başarı sağlamaları gerekiyor. Adayların aynı zamanda asgari 4 yıllık üniversite mezunu olmaları ve sektör içerisindeki 3 yıllık tecrübelerini gerekli belgeler ile ibraz etmeleri gerekiyor.

Eylül 2002 – Eylül 2009 dönemleri arasında yapılan lisanslama sınavlarının Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavlarında 1.430 adet lisans almaya hak kazanıldı. Mart 2010’da 1.984 adayın girdiği sınavda 202’si başarı olup başarı oranı % 10,18 idi. En son Kasım 2010’da ise 2.504 adayın girdiği sınavda 264’ü başarı olup başarı oranı ise % 10,54 olarak açıklandı.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı

SPK Lisanslama Sınavları, en son 6-7 Kasım 2010 tarihlerinde gerçekleştirildi.

En yüksek başarı “Gayrimenkul Değerleme Esasları” modülünde.

Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansı Sınavları’nda en yüksek başarı sağlanan, ortalama 40 soru sorulan, 1.443 adayın girdiği “Gayrimenkul Değerleme Esasları” modülünde Kasım 2010 sınavlarında 961’i başarılı olup başarı oranı %66,60 olarak açıklandı. Yine ortalama 40 soru sorulan, 1.783 adayın girdiği “Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar” modülünde 762’si başarılı olup başarı oranı %42,74 idi. Ortalama 25 soru sorulan, 1.587 adayın girdiği “İnşaat ve Gayrimenkul Muhasebesi” modülünde 468’i başarılı olup başarı oranı %29,49. En düşük başarı oranı yaşanan, ortalama 40 soru sorulan “Temel Finans Matematiği” modülünde 1.754 adaydan 439’u başarılı olup başarı oranı %25,03 idi. Son olarak ortalama 25 soru sorulan, “İlgili Vergi Mevzuatı” modülünde 1.716 adaydan 448’i başarılı olup başarı oranı %26,11 olarak açıklandı.

Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı için hangi şartlar aranıyor?

Adayların Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı almaları için, Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı’nın; ortalama 25 soru sorulan “Konut Değerlemesi ve Finans Matematiği” ve yine ortalama 25 soru sorulan “Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı” modüllerinden başarı sağlamaları gerekiyor. Adayların aynı zamanda gayrimenkul değerlemesi alanında en az 1 yıllık tecrübeye sahip olmaları ve asgari 4 yıllık üniversite mezunu olmaları gerekiyor.

Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavı

Yılda 3 kez gerçekleştirilen lisanslama sınavlarında her geçen yıl ciddi bir artış gözlemleniyor.

Eylül 2002 – Eylül 2009 dönemleri arasında yapılan lisanslama sınavlarının Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavlarında 104 adet lisans almaya hak kazanıldı. Mart 2010’da 233 adayın girdiği sınavda 25’i başarı olup başarı oranı % 10,73 idi. En son Kasım 2010’da ise 270 adayın girdiği sınavda 27’si başarı olup başarı oranı ise % 10,00 olarak açıklandı.

224 adayın girdiği “Konut Değerlemesi ve Finans Matematiği” modülünde Kasım 2010 sınavlarında 49’u başarılı olup başarı oranı %21,88 idi. Daha yüksek başarı sağlanan 245 adayın girdiği “Mesleki Mevzuat ve Etik Kurallar, İlgili Vergi Mevzuatı” modülünde ise 113’ü başarılı olup başarı oranı %46,12 olarak açıklandı.

Sınavlar yılda 3 kez gerçekleştiriliyor.

Yılda 3 kez  gerçekleştirilen lisanslama sınavlarında her geçen yıl ciddi bir artış gözlemleniyor. 8 Nisan 2008‘de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından; Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı’nda başarılı olan ancak, gayrimenkul değerlemesi alanında 3 yıllık mesleki tecrübeleri bulunmadığından Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Lisansını alamayan kişilere talepleri halinde en az 1 yıllık mesleki tecrübelerinin sağlanması kaydıyla Konut Değerleme Uzmanlığı Lisansı verilmesine karar verilmişti. Aynı zamanda Gayrimenkul Değerleme Uzmanlığı Sınavı ile Konut Değerleme Uzmanlığı Sınavında başarılı olan ancak mesleki tecrübeleri yeterli olmayan adaylara eksik süreleri tamamlanıncaya kadar ilgili lisansları verilmeksizin, bu kişilerin gayrimenkul değerleme şirketlerinde, “Değerleme Uzmanı Yardımcısı” ve “Konut Değerleme Uzmanı Yardımcısı” unvanları ile tam zamanlı istihdam edilebilmelerine, bu kişilerin işe alınmakla birlikte tecrübe süreleri doluncaya kadar tek başına imza atmaksızın lisanslı bir değerleme uzmanı refakatinde değerleme raporu hazırlayabilmelerine karar verilmişti.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.