Buradasınız: Haberita » İş Dünyası » DSİ İlana mı Çıkıyor?

2016/1 yerleştirme sonuçları, geçen sene 14 Temmuz 2016 tarihinde açıklanmıştı. Bundan 3 ay sonra 11 Ekim 2016 tarihinde DSİ ilana çıkmıştı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, atanacak 175 adet mühendis kadrosunun 28’ini Harita/Geomatik/Jeodezi ve Fotogrametri mühendisine ayırmıştı.

DSİ’nin ise bu sene 20 Eylül 2017’ye kadar ilana çıkması bekleniyor.

Bu sene ise 2017/1 yerleştirme sonuçları, 19 Temmuz 2017 tarihinde açıklandı. DSİ’nin ise bu sene 20 Eylül 2017’ye kadar ilana çıkması bekleniyor.

Peki, atama “yazılı ve/veya uygulamalı” sınav şeklinde mi gerçekleşecek?

“Yazılı ve/veya uygulamalı” sınav noktasında bir süredir düzenleme gerçekleştirilip daha sonra bu düzenleme Danıştay tarafından iptal ediliyor.

28 Haziran 2016 Tarihli ve 29756 Sayılı Resmî Gazetede Ek 8. maddede yeni bir düzenleme yayımlanmıştı. Bu düzenlemede:
Ek Madde 8 – Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü mühendis kadrolarına, KPSS (B) grubu puan sırası dikkate alınarak, açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katına kadar belirlenecek adaylar arasından, yapılacak yazılı ve/veya uygulamalı sınavdaki başarı sırasına göre ilgili Genel Müdürlüklerce atama yapılır.”

hükmü yer aldı.

Bu düzenlemeye göre, bu iki kurum sözlü sınav yapmayacak fakat KPSS puanına göre açıktan atama yapılacak kadro sayısının üç katı kadar adaya yazılı ve/veya uygulamalı sınav gerçekleştirildi.

Son olarak ise, Danıştay 12. Dairesi, Devlet Su İşleri personel alımında, KPSS’ye ilave olarak yazılı veya uygulamalı sınav yapılmasını öngören, yönetmelik hükmünün (Ek Madde 8) yürürlüğünün durdurulmasına karar verdi.

Eğer çok yakında yeni bir düzenleme gelmezse DSİ personel alımının sadece KPSS puanıyla yani yazılı sınav veya mülakat olmadan gerçekleşmesi söz konusu.

Telif Hakkı: © 2010 - 2022 Haberita - Tüm hakları saklıdır.