Buradasınız: Haberita » Eğitim » Haberita ve KENTİST İşbirliği ile CBS Teknolojileri Eğitimi

Haberita ve KENTİST işbirliği ile Yasal Sertifikalandırmaya Yönelik Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Teknolojileri Eğitimi düzenleniyor. Sadece haberita okuyucuları promosyon kodlarını alarak bu eğitimden %10 indirime sahip olacaklar.

Neden KENTİST Akademi ve CBS Teknolojileri Eğitimi?

CBS ve Teknolojileri uzun yıllardır dünyada ve ülkemizde Harita/Geomatik Mühendisliği başta olmak üzere birçok mesleğin pek çok lisans ve lisansüstü programında projeler kapsamında ya da ders olarak öğretiliyor.

Günümüzde yapılan çalışmaların büyük kısmının veri yönetimi ve mekânsal veriye gereksinim duyması, dünyada olduğu gibi ülkemizde de coğrafi bilgi teknolojileri ve yönetim/bilişim sistemlerinin önemini ortaya çıkardı. Buna bağlı olarak özellikle veri üretimi ve yönetimi konusunda çalışabilecek nitelikli işgücüne duyulan gereksinimin artması, mesleki yeterlilikler kapsamında sürdürülebilir meslek içi eğitimlere gereksinimi de arttırdı.

Ayrıca Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS) e-devlet projesi kritik bir öneme sahip ve bu kapsamda yerel yönetimlerde, imar, taşınmaz yönetimi, altyapı ve benzeri uygulamalarda CBS alanında çalışan ihtiyacı ortaya çıktı. Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS), Çevre Bilgi Sistemi vb. projelerin tüm yurt çapında işler hale gelebilmesi, Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Vergi Bilgi Sistemi, vb. e­devlet projelerinin CBS teknolojileriyle bütünleşik çalışabilmesi için ilgili alanlarda uzmanlaşmış çalışanlara acil gereksinim duyuluyor.

Tüm bu iş gücü ihtiyacına yönelik KENTİST Akademi tarafından Yasal Sertifikalandırmaya yönelik olarak meslek içi eğitim kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Teknolojileri eğitimleri düzenleniyor.

KENTİST Akademi, bir KENTİST bünyesindedir. KENTİST Grup hakkında ayrıntılı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Eğitime Kimler Katılabilir?

CBS’ye ilgi duyan bu alanda kendi geliştirmek isteyen herkes eğitime katılabilir. Lise, önlisans, lisans ve lisansüstü mezunu tüm meslektaşlarımızı eğitime davet ediyoruz.

Başvurumu Nasıl Gerçekleştireceğim?

  1. Haberita okuyucuları Haberita’nın facebook grubundan Haberita’ya mesaj yazarak promosyon kodlarını alabilirler.
  2. Haberita promosyon kodunu alan okuyucumuzun başvuru için 2 seçeneği bulunuyor, ister internet üzerinden ister şahsen başvurusunu gerçekleştirebiliyor. İnternet üzerinden bu adresteki eğitim formunu doldurabilirsiniz ya da KENTİST ofisine şahsen ulaşabilirsiniz. KENTİST grup adresine buradan ulaşabilirsiniz. Başvuru aşamaları ayrıca aşağıdaki şemada yer alıyor.

Bu Eğitim Katılımcılara Ne Sağlar?

  • Sertifikasyon sınavında başarılı olanlar yeniden bir eğitim gerektirmeden CBS birimlerinde donanımlı olarak işe başlayabilecekler.
  • Sertifikasyon sınavında başarılı olanlara  30 ay boyunca sigorta prim desteği
  • Uluslararası geçerliliği olan sertifika
  • Sınavda başarılı olanlara Avrupa Birliği hibeleri kapsamında 500 TL sınav ücreti iadesi (Hibe desteği mayıs ayına kadar geçerlidir.)

Eğitim İçeriği

• Mekânsal Veri tabanı yönetimi ve tasarımı
• SQL kullanımı
• CBS Mimarisi ve tasarımı
• İlişkisel veri tabanı oluşturma ve analizleri
• 3D Analist ve raporlama
• Görselleştirme ve Tematik harita yapımı
• Analiz paftalarının hazırlanması
• 3B görselleştirme
• Network Analist
• 3D Bina ve Topoğrafya analizi ve servisi
• Kentsel Dönüşüme yönelik Bölgesel analizler ve sorgulamalar
• Sektöre iş sonu teslim projeleri hazırlama
• MapServer ve GeoServer üzerinden Haritaların Web de servisi

Eğitim Süreci

  • Eğitimler, KentİST eğitim salonunda Beşiktaş’ta gerçekleştirilecek.
  • Eğitimler 4 grup halinde 6,13,27 Nisan 2017 ve 4 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
  • Her eğitim grubunun kontenjanı 10 kişi ile sınırlıdır.

Sınav ve Sertifika Süreci

Eğitim sonrasında sertifikasyon sınavları GAZMER tarafından yapılacaktır.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.