Buradasınız: Haberita » CBS » Sel ve Taşkınlara CBS Bakışı : Ayamama Deresi Örneği

2009 yılında İstanbul’da sel felaketi büyük can ve mal kaybına yol açmıştı. Ayamama Deresi, Tavukçu Deresi, Papaz Dereleri taşmıştı ve 31 can kaybına neden olmuştu ve 17 Ağustos depreminden beri ilk kez bu boyutta bir felaket yaşanmıştı.

Saraçhane Belediye Sarayı’ndaki Meclis Salonu’nda gerçekleşen İSKİ Genel Kurulu’nda İSKİ Genel Müdürü Dr. Dursun Atilla ALTAY, Ayamama’da yapılan çalışmalardan söz etti. 6 ilçenin içinden geçerek Marmara denizine dökülen Ayamama deresi tam 42 km uzunluğunda.

Atilla ALTAY konuşmasına devam ederek,”Yerleşim yerlerinin, ana hat yolların, büyük iş yerlerinin kesiştiği bölgelerden geçen bu derenin ıslahı; başta kamulaştırma olmak üzere pek çok nedenden ötürü büyük zorluklar içeriyordu. Ancak İSKİ, sayın başkanımızın da koyduğu irade ile Ayamamayı ıslah etmeyi başardı. 100 milyon TL’lik yatırımla sel baskını riski taşıyan 6 Km ıslah edildi ve bölgede sel baskını riski ortadan kalktı.” dedi.

Ayamama, Alibey, Sarısu, Çiftlikköy Dereleri özelinde İstanbul Avrupa Yakasında çalışmalar yapan Afyon Kocatepe Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Mustafa YALÇIN‘dan konuyla ilgili görüşlerini aldık.

istanbul-avrupa-yakasi-sel-ve-taskin-duyarliligi

İstanbul Avrupa Yakası CBS-ÇÖKA Duyarlılık Sınıfları ve Rasyonel Yönteme Göre Taşkın Sınırları

Doğal afetler öncesi hangi bölgelerin risk altında olduğunu tespit etmek için CBS’nin önemini vurgulayan YALÇIN, mesleğimizin afet öncesi çalışmaların altlığını, ilk aşamasını oluşturmada önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Çalışmalarında dünyada da çok kullanılan bir yöntem olan Çok Ölçütlü Karar Analizi Yöntemi (Multi Criteria Decision Analysis)’ni kullandıklarını söyleyen YALÇIN, ilk önce uzman (hidrolog) görüşü ile taşkına etki eden faktörleri belirledikleri aktardı. Bu faktörler Alt Havza Büyüklüğü, Eğim, Bakı, Yükseklik, Akış, Drenaj Yoğunluğu.

Arş. Gör. Mustafa YALÇIN, daha sonra ölçüt katmanlarının normalleştirildiklerini, ölçüt ağırlıklarını belirlediklerini (Eğim ile Akış ölçütünün ağırlığı (taşkına etkisi) aynı değil.) son olarak ölçütleri sentezleyerek sentez haritasını çıkardıklarını söyledi.

Sonuç olarak “Avrupa Yakası için Taşkın ve Risk Haritası” oluşturduklarını ifade eden YALÇIN, “Bu haritayla İSKİ’nin ürettiği risk haritaları karşılaştırıldı ve İSKİ’nin taşkın alanlarını yakaladık.”dedi.

Bu çalışmanın sonuçlarına göre Alibey Deresinde rasyonel yönteme göre üretilen taşkın sınırı içerisinde, %96 oranında yüksek ve çok yüksek duyarlılık alanları, Sarısu Deresi için %100 oranında yüksek ve çok yüksek duyarlılık alanları, Çiftlikköy Deresi için %100 oranında yüksek ve çok yüksek duyarlılık alanları, Ayamama Deresi için %91 oranında yüksek ve çok yüksek duyarlılık alanları yakalandı.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.