Buradasınız: Haberita » Teknoloji » Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sivil AR-GE Projesi : “MİLRES”

25 Mayıs 2015 tarihinde Milli Rüzgâr Enerji Sistemleri (MİLRES) Geliştirilmesi ve Prototip Türbin Üretimi Projesi”nin tanıtım töreni yapılmıştı.

TÜBİTAK KAMAG tarafından desteklenen ve müşteri kurumu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olan Türkiye’nin ilk Milli Rüzgar Santralı‘nın kurulumu tamamlandı.

Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan, Türkiye’nin en fazla ihtiyaç duyduğu alan olan enerjide özellikle dışa bağımlılığı azaltmada önem arzeden MİLRES Projesi, başladığı tarih itibariyle Cumhuriyet tarihinin en büyük bütçeli sivil Ar-Ge projesi.

İstanbul’da, Terkos Gölü yakınlarına kurulan santral, 500 KW’a kadar elektrik üretimi yapacak. Geliştirilen 500 kW’lık rüzgar türbinleri deneme amaçlı kullanılarak tasarım olgunlaştırıldıktan sonra 2.5 MW’lık türbin prototipi geliştirilecek.

Rüzgar enerjisi, “Yatırımın Geri Ödeme Süresi” ölçütü ile değerlendirildiğinde, hidroelektrik enerji de dahil diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre avantajlı olmasıyla öne çıkıyor. Rüzgar enerjisi sektörü 310 Milyar Dolar’lık pazar payı ve toplam 370 GW kurulu güç değeri ile (2014) dünya enerji piyasasının önemli bir oyuncusu konumuna geldi.

Projenin birinci aşamasında 9 değişik üniversiteden ve kurumdan 98 araştırmacı ile 23 lisansüstü öğrenci görev aldı.

Projenin birinci aşamasında 9 değişik üniversiteden ve kurumdan 98 araştırmacı ile 23 lisansüstü öğrenci görev aldı.

Ülkemizin teorik rüzgâr enerjisi potansiyeli 83 GW mertebesinde ve ülkemiz AB ülkeleri içerisinde İrlanda ve İngiltere’den sonra üçüncü büyük rüzgâr potansiyeline sahip olan ülke konumunda ancak mevcut durumda bu potansiyelini değerlendirilebilecek teknolojiye henüz sahip değiliz.

Rüzgâr enerjisi teknolojisinin ülkemizde gelişmesi, büyük oranda paranın yurt dışına çıkmasının önlenmesinin yanında; ciddi oranda istihdam oluşturulması ve yurt dışı pazarlara hızlı açılım sağlanması nedeniyle de büyük önem arz ediyor.

Sabanci Üniversitesi’nin Proje Yöneticiliğini yaptığı MİLRES Projesi’nde Proje Yürütücüleri ise; TAI, İstanbul Ulaşım AŞ., TÜBİTAK MAM ve İstanbul Teknik Üniversitesi.

Projenin birinci aşamasında 9 değişik üniversiteden ve kurumdan 98 araştırmacı ile 23 lisansüstü öğrenci görev aldı.

Projeyle, tasarımı ve teknolojisi Türkiye’ye ait, özgün ve dünya standartlarında rekabetçi bir rüzgar sanayinin kurulması için gereken altyapıyı oluşturmak, uzun dönemde toplam 40 Gigavat rüzgar enerjisi kapasitesi kurulumu için yurt dışına çıkması beklenen toplam 40 milyar dolar civarındaki kaynağın yüzde 25’inin yerli türbin teknolojileri ile karşılanıp 10 milyar dolar ulusal kaynağın yurt dışına çıkması önlenecek.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.