Buradasınız: Haberita » Etkinlik » KTÜ’de LİHKAB Söyleşisi

Karadeniz Teknik Üniversitesi

KTÜ Harita Mühendisliği Bölümünde LİHKAB Söyleşisi gerçekleştirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Erdoğan ÖZBENLİ amfisinde LİHKAB söyleşisi yapıldı. Söyleşiye Lisanslı Büro sahibi Dr. İsmail SAĞLAM, Araklı Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde Kontrol Mühendisi olarak görev yapan Hrt. Yük. Müh. Okan YILDIZ konuşmacı olarak, Yrd. Doç. Dr Recep NİŞANCI ise kolaylaştırıcı olarak katıldılar.

Dr. İsmail Sağlam, LİHKAB’ ların yaptığı uygulamalara ve aşamalarına, yapılan işlemler sonucu alınan bedellere ayrıntılarıyla değindi.  Lisanslı Büroların Türk Ceza Yasasına göre cezai ve maddi sorumlulukları olduğunu söyleyen SAĞLAM, “Lisanslı Bürolar sadece ölçen bürolar değil, ağır hukuki sorumlulukları olan bürolardır.” dedi.

Günümüz kadastrosu bitmesine ve sayısal kadastro artmasına rağmen bunun yeterli olmadığını kaydeden SAĞLAM, “En fazla sıkıntı çektiğimiz konulardan biri ortogonal yani prizmatik, kutupsal yada çok daha öncesinden grafik olarak hazırlanan paftalar üzerinden aplikasyon değerlerine ulaşmak, sağlıklı bir model oluşturmak ve bunları araziye uygulamaktır.” dedi.

LİHKAB’ ların yaşadığı sorunların bir diğerinin güven konusu olduğuna, lisansla verilen yetkinin sadece aplikasyon ve yer değiştirme işlemlerinde kullanıldığına bunların dışındaki uygulamalarda özel bir yetkinin söz konusu olmadığına değinen SAĞLAM şunları söyledi: “Yapılı iken yapısız hale gelme gibi cins değişikliği işlemlerinde bile Kadastro Müdürlüğü lisanslı büronun bina yıkılmıştır beyanına güvenmeyip arazi kontrolüne çıkmaktadır. Bu tarz bir işte bile güven bunalımı söz konusu.”

Ayrıca Dr. İsmail SAĞLAM, “LİHKAB’ lar 5368 sayılı kanunun Amaç ve Kapsam kısmında ‘Kadastro teknik hizmetlerinden tescile tabi olmayan işlemlerin yapım ve kontrolü, tescile tabi işlemlerin yapım sorumluluğu Lisanslı Harita Kadastro Bürolarınca  yerine getirilir. Ancak kamu kurum ve kuruluşları ile lisans sahibi harita kadastro mühendislerinin diğer kanunlar ve ilgili mevzuata göre hak görev ve yetkileri devam eder.’ ibaresi bulunmasına rağmen; HKMO bu konuda, böyle bir süreç içerisinde LİHKAB’ ların tekelleşeceği ve diğer Serbest Harita Kadastro Mühendislik Bürolarının sıkıntı yaşamasına ve kapanmasına neden olacağı yorumunu getirdiği için; Lisanslı Mühendis, Serbest Harita Mühendislik hizmetlerini gerçekleştiremiyor. Odamız tüzel kişiliğimiz tabi ki görüşüne saygı duyuyoruz. Ancak Gayrimenkul Değerleme Lisansı’ na sahip bir harita mühendisi tüm haritacılık hizmetlerini yerine getirebilirken, neden LİHKAB Lisansına sahip bir harita mühendisi serbest harita mühendislik hizmetlerini yapamıyor. Yada tersini düşünürsek; neden serbest harita mühendislik hizmetlerini gerçekleştiren bir harita mühendisi, lisans alıp LİHKAB açamıyor. Bu engellemeler bence ortadan kaldırılmalı. Ayrım yapmadan tüm harita mühendislerine belirli koşulları sağlamak kaydıyla bütün harita mühendislik hizmetlerini yapabilme imkanı verilmelidir. Tamamen fırsat eşitliğinden yanayım. Sonuç olarak; Lisanslı bürolara verilen lisansın aplikasyon ve yer değiştirme dışında pratikte bir anlamı yoktur. Lisans bir an önce anlamına uygun bir hale getirilmeli, gerekirse kanun ve yönetmelik değişikliğine gidilmelidir.” şeklinde konuştu.

Dr. İsmail SAĞLAM konuşmasını şöyle tamamladı: “Düzeltilmesini istediğimiz konuları hem HKMO açısından hem TKGM açısından ifade etmeye çalıştım. Bu kurumlar bizim saygı duyduğumuz kurumlar tabi ki yeri geldiğinde önerilerimizi üslubuyla sunmamız lazım ki , Türkiye için, hepimiz için, ileride diploma alıp mesleğe atılacak kardeşlerimiz için doğru olanlar yapılsın, amacımız bu.”

Sunusunun sonunda SAĞLAM, 6 ay içerisinde yaptığı işlem sayısını katılımcılarla paylaştı.

Dr. İsmail SAĞLAM konuşmasının ardından Yrd. Doç. Dr Recep NİŞANCI, LİHKAB’ ların uygulama alanları ile ilgili olarak şunları kaydetti: ” Odamızın genel görüşü bütün serbest çalışan büroların bu işlemleri yapabileceği yönünde ancak çıkan mevzuata göre bir ayrıma gidilmek durumunda.Örneğin bir aplikasyon işlemi için tapu sahibinin gideceği tek yer lisanslı bürodur, diğer serbest bürolarında bu konuda handikapları var.”

Hrt. Yük. Müh. Okan YILDIZ ise Kadastro Müdürlüklerinde yapılan işlemlerden ayrıntılarıyla bahsetti. Ardından YILDIZ, ” 1980 yılından itibaren özel sektörün yaptığı işlemler genişletilmekte, sancılı süreçler yaşanıyor ancak zamanla oturacak şeyler. Tecrübe kazanıldıkça sorunlar gideriliyor.” dedi. LİHKAB’ ların sadece serbest mühendislik büroları olarak ta değerlendirilmemesi gerektiğine değinen YILDIZ, LİHKAB’ ların alternatif Kadastro Müdürlükleri konumunda olduğunu söyledi.

Söyleşinin sonunda ise konuşmacılar sorulan soruları cevaplandırdılar.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.