Buradasınız: Haberita » Etkinlik » Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017 Haberita’da!

Bu yıl 5.si “Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya” temasıyla düzenlenecek olan Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, 15-18 Kasım 2017 tarihleri arasında Adana’da Çukurova Üniversitesinde gerçekleştirilecek. Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017’yi size detaylı bir şekilde aktarmak adına Kongre Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çetin Cömert ile kongre hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Özel haberimizin ilerleyen bölümlerinde:

  • CBS Kongresi’nin Yapısı, Tarihçesi ve Amaçları
  • Uluslararası CBS Kongresi 2017’nin Teması
  • Kongreyi Uluslararası Yapan Yönleri Nelerdir?
  • Uluslararası CBS Kongresi 2017’de Panellerde ve Bildirilerde Bizleri Neler Bekliyor?
  • Uluslararası CBS Kongresi 2017 Diğer Kongrelerden Ayıran Özellikleri Nelerdir?
  • Uluslararası CBS Kongresi 2017’de Öğrencileri Neler Bekliyor?

tüm bu soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Prof. Dr. Çetin Cömert ile kongre hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik.

Prof. Dr. Çetin Cömert’in Uluslararası CBS Kongresi 2017 ile İlgili Temennileri

Prof. Dr. Çetin Cömert, Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017 ile ilgili temennilerini dile getirirken; “CBS ve ilgili alanlarında araştırmalar yürüten bilim insanlarının, bu alanda faaliyet gösteren kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör çalışanlarının ve temsilcilerinin ve ilgili diğer paydaşların, ülkemizin tarihi değerleri ile olduğu kadar, yemek kültürü ile de ünlü, en güzel kentlerinden biri olan Adana’da düzenlenecek olan bu kongreye katkı ve katılım sağlamalarını diliyoruz.” dedi.

CBS Kongresi’nin Yapısı, Tarihçesi ve Amaçları

CBS Kongresi ilk defa 2007 yılında Trabzon’da gerçekleştirilerek başlatıldı, kongreler dizisi İzmir, Antalya ve Ankara şeklinde devam etti ve önümüzdeki günlerde beşincisi 15-18 Kasım 2017 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek.

CBS Kongresi’nin bu yıl ilk defa uluslararası boyutta gerçekleşeceğinin altını çizen Cömert, “CBS kongresi 2007’den bu yana, TMMOB bünyesinde ve HKMO yürütücülüğünde, tüm mühendislik disiplinlerinin katkı ve destekleriyle 2 yılda bir düzenlenen bir bilimsel etkinlik. Bu yıl ise CBS kongresi ilk defa uluslararası boyutta gerçekleştirilecek.” dedi.

Prof. Dr. Çetin Cömert CBS Kongresi’nin mesleğimiz ve ülkemiz açısından önemini dile getirirken,”CBS Kongresi’nin ülkemizdeki CBS algısını değiştirmede, CBS’nin yaygınlaştırılmasında, harita mühendislerinin bu işin merkezinde oldukları bilincini oturtmada önemli katkıları oldu. Özellikle ülkemizdeki gerçekleştirilmeye çalışılan UKVA (TUCBS) projesinin her zaman gündemde tutulması ve CBS Genel Müdürlüğü gibi yeni kurumların önerilmesi bu kongrelerde gerçekleşti, kongre sonuç bildirgelerinde ülkemizin temel sorunlarına yönelik somut öneriler dile getirildi.” dedi.

“CBS Kongresi’nde CBS ve ilgili alanlarının harita mühendisliği ve diğer meslek grupları için açabileceği yeni ufuklar ortaya konacak.”

CBS kongresi TMMOB bünyesinde ve HKMO yürütücülüğünde gerçekleştiriliyor.

Prof. Dr. Çetin Cömert, CBS Kongresi’nin genel amacından bahsederken, “CBS Kongresi’nin genel amacı; Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve ilgili teknolojilerin kullanımının yaygınlaştırılması ve dünyadaki son gelişmeler ışığında, ülkemizde CBS ve ilgili teknolojilerini kullanan tüm meslek disiplinlerindeki kişi, kurum ve kuruluşları bir araya getirerek, CBS‘nin bütün boyutları ile ele alınarak, sorunların tespiti ve çözüm önerilerinin ilgili mercilere iletilmesidir.” dedi.

CBS Kongresi’nde bu amaç çerçevesinde yeni ufuklar ortaya konacağını söyleyen Cömert, “Bu hedef doğrultusunda önceki kongrelerde olduğu gibi bu kongrede de bilim insanları, kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileri bir araya getirilecek, araştırma, deneyim ve birikimlerin paylaşılması sağlanacak, ülkemizin CBS ve bağlantılı teknolojileri ile çözümlenebilecek sorunlarına mevcut durum ve yasal mevzuat temelinde çözümler aranacak, CBS ve ilgili alanlarının harita mühendisliği ve diğer meslek grupları için açabileceği yeni ufuklar ortaya konacak.” dedi.

Uluslararası CBS Kongresi 2017’nin Teması “Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya

Ülkemizin en acil ihtiyacı veri paylaşımı diyen Cömert, CBS Kongresi’nin temasının açılımını şöyle yapıyor:

“Gelinen noktada veri paylaşımı ve özellikle kamu kurumlarının birlikte çalışabilmesine olanak tanıyacak Ulusal Konumsal Veri Altyapısı (UKVA-TUCBS) halen oluşturulabilmiş değil. Dünya’da ise son yıllarda “açık veri” eğilimi ortaya çıkmıştır. Son yıllarda “büyük veri”

kamagra oral jelly usa

, akıllı kentler”, IoT (Internet of Things), yapay zeka gibi pek çok eğilim mevcut ise de ülkemizin en acil ihtiyacı olduğuna inandığımız ve bir türlü başaramadığımız veri paylaşımına ve daha yeni bir kavram olarak verinin açık hale getirilmesine dikkat çekmek istedik. Verinin “açık” ya da “özgür” bırakılması, çok farklı kullanıcıların özgün bilgi ve ürünler üretebilmesine, bu yolla da yeni ufukların ve yeni iş alanlarının açılmasına olanak tanıyacak bir vizyondur. Kongremizin sosyal bir boyutunun olması dolayısıyla da daha özgür bir dünya arzumuz nedeniyle de “Özgür Dünya” dedik.”

CBS Kongresi’ni Uluslararası Yapan Yönleri Nelerdir?

Kongrede yabancı katılımcıların ve konuşmacıların yer alacağını söyleyen Cömert, “Kongre bu yıl ilk defa uluslararası formatta gerçekleştirilecek. Bu öneri odamızca geliştirildi, CBS Kongresi Düzenleme Kurulu ve TMMOB Yönetim Kurulu tarafından da kabul gördü. Kongrenin uluslararası olması neticesinde kongrede yabancı katılımcılar ve konuşmacılar yer alacak, özellikle FIG başkanının da yer aldığı “Dünyada Mekansal Uygulamalar ve CBS” adlı İngilizce bir oturum gerçekleştirilecek.

Uluslararası CBS Kongresi 2017’nin Teması “Özgür Veri, Özgün Bilgi, Özgür Dünya”

Uluslararası CBS Kongresi 2017’de Panellerde ve Bildirilerde Bizleri Neler Bekliyor?

Kongrede, 1 tanesi en iyi bildiri oturumu olmak üzere 9 adet teknik oturum ve 2 adet poster oturumu bünyesinde, 45 bildiri sunumu ve 33 poster sunumu gerçekleştirilecek. Ayrıca 6 adet panel oturumu içerisinde, birçok kamu kurumu ve özel sektör temsilcileri konuşmacı olarak yer alacak. Paneller ve teknik oturumlar konusunda detaylı bilgilere HKMO web sitesinden ya da http://www.giscongressturkey.org/ adresinden erişebilirsiniz.

TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017 kongre programına ise buradan ulaşabilirsiniz.

Uluslararası CBS Kongresi 2017 Diğer Kongrelerden Ayıran Özellikleri Nelerdir?

Uluslararası CBS Kongresi 2017’nde katılımcıları geçmiş CBS Kongrelerine kıyasla yeni sürprizler bekliyor. Prof. Dr. Çetin Cömert, bu kongreye özel çalışmalarını şöyle özetliyor:

“TMMOB CBS kongreleri ilk düzenlendiği yıldan beri bir sonraki etkinlikte hep bir üstüne çıkılarak geliştirildi ve çıta yükseğe taşındı. Önümüzdeki günlerde beşincisini düzenleyeceğimiz CBS kongresi ülkemizde nadir düzenlenebilen önemli uluslararası bilimsel etkinliklerden birisi olacak. Bu kongrede yabancı katılımcıların ve panelistlerin yanı sıra gelişen CBS teknolojilerine paralel olarak önemli bildiriler yer alacak, panellerde ele alınacak konular ile ülke kalkınmasındaki CBS ile ilintili sorunlara ışık tutulacak. Ayrıca, kongre delegesi olanlar için (önceden kaydolmak kaydıyla) ücretsiz “İnsansız Hava Aracı ile Harita Üretimi” konulu eğitim gerçekleştirilecek. Bu CBS kongresinde bir ilk olarak son gün “en iyi bildiri oturumu” yapılacak hakem değerlendirmelerine göre ön elemeden geçerek bu oturumda sunulmaya hak kazanan bildiriler, oturum dinleyicilerince puanlanacak ve dereceye girenler ödüllendirilecek. Ayrıca poster oturumlarında da en iyi 3 poster seçilerek ödüllendirilecek.

Uluslararası CBS Kongresi 2017’de Öğrencileri Neler Bekliyor?

Öğrenciler yerelde birçok kamu kurumu ve özel sektör temsilcileriyle bir arada olma imkânı yakalayacak diyen Cömert, “Öğrenciler bunun yanı sıra dünyada mekânsal bilgi ve CBS konusunda neler olup bittiğine dair ufuk açıcı oturumlara katılabilecek, birçok CBS ve yazılım firmasının yer aldığı fuara katılma imkânı bulabilecek, yemek kültürü ve birçok tarihi değeriyle ön plana çıkan Adana kentini de gezme imkânı bulacaklar.” dedi.

TMMOB Uluslararası Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 2017 ile ilgili güncel gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.