Buradasınız: Haberita » İş Dünyası » KPSS 2010 Yerleştirme Detaylı Analiz Bölüm 3

İllere Göre KPSS 2010 harita kadastro ortaöğretim mezunu alımı

En yüksek alım Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün Mardin için 3 teknisyen alımı.

Haberita KPSS 2010 Yerleştirme Detaylı Analiz Bölüm 3‘de harita ile alakalı ortaöğretim mezunlarının KPSS 2010 kontenjanlarının detaylı analizleri yer alıyor. 24 Ocak 2011 tarihinde açıklanan resmi rakamlara göre Kamu Personeli Sınavı 2010′a göre kamu kurumlarına ortaöğretim mezunlarından harita ile alakalı 28 adet alım gerçekleşecek. İllere göre iki farklı grafikle veriler daha anlaşılır hale getirildi.

1.Grafik 2255 kodlu ortaöğretim kurumlarının Harita ve Kadastro alanından mezun olanların kontenjanlarının illere göre dağılımını ifade ediyor. Buna göre en yüksek alım Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Mardin için 3 teknisyen alımı. Bunu yine Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün Elazığ ve Erzurum için 2‘şer teknisyen alımı izliyor. Diğer illerde birer alım gerçekleşecek. Kadıköy Belediyesi bir teknisyen yardımcısı alacak. Ege Üniversitesi bir teknisyen alımı yapacak. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Diyarbakır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Sivas ve Van için birer teknisyen alımı gerçekleştirecek.

İllere Göre KPSS 2010 Tapu Kadastro Lisesi Mezunu Alımı

Uşak ili yoğunluklu bir alım gerçekleşecek.

2.Grafik ise 2003 kodlu Tapu ve Kadastro Meslek liseleri ile Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek liselerinin meslekle ilgili alanlarının birinden mezun olanların kontenjanlarının illere göre dağılımını ifade ediyor. Uşak ili yoğunluklu bir alım gerçekleşecek. Uşak Belediyesi 6 veznedar, 3 tahsildar alımı gerçekleştirecek. Uşak Belediyesi’ni Giresun Üniversitesi‘nin 2 şoför alımı izliyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Samsun için bir ambar memuru ve Muğla için bir şoför alımı yapacak. Sivil Savunma Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlüğü Samsun için bir teknisyen yardımcısı alacak.

Kurumlara bakıldığında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Uşak Belediyesi göze çarpıyor. Özellikle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün yoğun teknisyen alımı dikkat çekiyor.  Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgeleri’nde yoğun bir teknisyen alımı gerçekleştirecek. Diğer taraftan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nü Uşak Belediyesi‘nin yoğun bir tahsildar ve veznedar alımı izliyor.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.