Buradasınız: Haberita » İş Dünyası » KPSS 2010 Yerleştirme Detaylı Analiz Bölüm 1

Kurumlara Göre KPSS 2010 Harita Mühendisi Alımı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü en yüksek alımı gerçekleştirecek.

Adayların heyecanla beklediği KPSS 2010 Yerleştirme Kontenjanları açıklandı. Haberita‘nın 22 Ocak 2011 Cumartesi günü yayınladığı haberde harita mühendisi kontenjanı sayısının 120 civarında olacağı, DSİ’nin 17, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün 37, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 12 kontenjan açacağı bilgisi yer almıştı. Açıklanan resmi rakamlara göre de bu bilgiler tescillenmiş oldu. Harita mühendisi kontenjanı sayısı 127, DSİ 17, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 37, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 12 kontenjan açıklandı.

KPSS 2010 Yerleştirme Detaylı Analiz 1.Bölüm‘de harita mühendisleri, 2.Bölüm‘de harita teknikerleri, 3.Bölüm‘de ise harita kadastro teknisyenleri ve tapu kadastro lisesi mezunları için KPSS 2010 detaylı analizler Haberita‘da yer alacak.

Kurumlara göre genel görünüm, bölgelere göre, büyükşehirlere göre, kurumlara göre detaylı, illere göre analizlere yer verilecek. Analizlerde grafiklerle veriler daha anlaşılır hale getirildi. 24 Ocak 2011 Pazartesi günü resmi açıklanan rakamlara göre 127 harita mühendisi alınacak. 1.Grafiğe göre kurum kontenjanlarında Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü 37 adet ile en yüksek alımı gerçekleştirecek. TKGM’yi 20 kontenjanla İl Afet ve Acil Durumu Müdürlükleri izliyor. Üçüncü yüksek alım ise 17 kontenjanla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nde. Ona yakın bir alım ise 16 kontenjanla Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nde olacak. Karayolları Genel Müdürlüğü 12 kontenjanla Demiryolları’nı takip ediyor. Bakanlıklar‘dan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 5’er alım, Ulaştırma Bakanlığı tarafından ise 1 harita mühendisi alımı gerçekleşecek. Enerji Bakanlığı sadece Ankara için alım yapmayı tercih etti. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ise ağırlıklı olarak Doğu Anadolu Bölgesi’ne alım yapacak. İller Bankası Genel Müdürlüğü 48 kontenjanından 3‘ünü harita mühendislerine ayırdı. İl Özel İdareleri ise 228 kontenjanının sadece 4‘ünü ayırdı. Belediyelerden; Çorlu Belediyesi 2, İncesu Belediyesi, Şanlıurfa Belediyesi ve Yunak Belediyesi birer alım gerçekleştirecek. Son olarak Bayburt Üniversitesi, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kütahya-Emet için birer alım yapacak.

Bölgelere ve Büyükşehirlere Göre KPSS 2010 Harita Mühendisi Alımı

Bursa, Antalya, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, Gaziantep gibi önemli büyükşehirlere alım yok.

2. Grafiğe göre büyükşehirlere Ankara (%51) yoğunluklu olmak üzere 45 alım gerçekleşecek. 45 alımın 23‘ü Ankara’ya ait. Diğer önemli iki metropol ise alım bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. İstanbul için 3, İzmir içinse 2 alım gerçekleşecek. Bursa, Antalya, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, Gaziantep gibi önemli büyükşehirlere ise alım yok. En yüksek alımlarda Ankara’yı 7 alımla Erzurum, 4 alımla Diyarbakır izliyor. Diğer büyükşehirlerden Sakarya için 2; Adana, Kayseri, Konya ve Samsun içinse birer alım gerçekleşecek.

3. Grafiğe göre alımlara bölgesel olarak bakıldığında Doğu Anadolu (%30) ve İç Anadolu Bölgesi (%28) yoğunluklu bir alım gerçekleşeceği görülüyor. 127 kontenjandan Doğu Anadolu Bölgesi için 38, İç Anadolu Bölgesi için 35 kontenjan ayrıldı. Ülkenin doğu tarafının alımlarda tercih edildiği gözüküyor. Buna Doğu Karadeniz‘de dahil. Üçüncü yüksek alım 18 kontenjanla Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde. Güneydoğu’yu 11 alımla Marmara Bölgesi izliyor. Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde en düşük kontenjanlar(%4-5) yer alıyor. Ege Bölgesi’ne 7, Akdeniz Bölgesi’ne ise 5 alım gerçekleşecek.

DSİ Karayolları Demiryolları KPSS 2010 Harita Mühendisi Alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara ağırlıklı olmak üzere İç Anadolu Bölgesi için en yüksek alımı gerçekleştirecek.

Kurumlara göre verilere bakıldığında Karayolları toplam 202 kontenjanından 12‘sini harita mühendislerine ayırdı. 4. Grafiğe göre Karayolları Genel Müdürlüğü Ankara ağırlıklı olmak üzere İç Anadolu Bölgesi için en yüksek alımı gerçekleştirecek. İç Anadolu Bölgesi’ne 7 alım gerçekleşecek. Marmara Bölgesi’ne tamamı İstanbul olmak üzere ve Karadeniz Bölgesi’ne ikişer alım gerçekleşecek. Bunları ise tek alım Ege Bölgesi izliyor. Doğu Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için alım olmayacak.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü toplam 198 kontenjanından 17‘sini harita mühendislerine ayırdı. 5. Grafiğe göre DSİ’nin alım için ülkenin doğu tarafını (%88) tercih ettiği görülüyor. Doğu Anadolu Bölgesi için 9, Güneydoğu Bölgesi içinse 6 alım gerçekleşecek. Bunları takiben İç Anadolu’da Sivas ve Akdeniz Bölgesi’nde Kahramanmaraş için birer alım olacak. Marmara, Karadeniz ve Ege Bölgesi içinse alım olmayacak.

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü toplam 144 kontenjanından 16‘sını harita mühendislerine ayırdı. 6. Grafiğe göre Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü tamamı Ankara olmak üzere İç Anadolu Bölgesi için en yüksek alımı(%75) gerçekleştirecek. İç Anadolu Bölgesi için 12 alım gerçekleştirilecek. İç Anadolu’yu Afyon‘da 2 alım olmak üzere Ege Bölgesi izliyor.  Marmara Bölgesi için İstanbul 1, Akdeniz Bölgesi için Adana‘da 1 alım gerçekleştirilecek. Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için alım olmayacak.

İl Afet Tapu Kadastro KPSS 2010 Harita Mühendisi Alımı

Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü toplam 277 kontenjanından 37'sini harita mühendislerine ayırdı.

En yüksek alımı gerçekleştirecek olan Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü toplam 277 kontenjanından 37‘sini harita mühendislerine ayırdı. 8. Grafiğe göre Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nün alım için ülkenin doğu tarafını (%78) tercih ettiği görülüyor. TKGM İstanbul, Ankara ve İzmir için alım yapmayacak. En yüksek alım 20 kontenjanla Doğu Anadolu Bölgesi’nde. Burayı 9 alımla Güneydoğu Anadolu Bölgesi takip ediyor. Güneydoğu’yu Sivas ve Yozgat‘ta ikişer alım olmak üzere 4 alımla İç Anadolu Bölgesi izliyor. Gümüşhane‘de 2, Bayburt 1 adet olmak üzere Karadeniz Bölgesi için 3 alım olacak. Marmara Bölgesi’nde sadece Kırklareli için bir alım gerçekleştirilecek. Akdeniz ve Ege Bölgesi içinse alım olmayacak.

En yüksek ikinci alımı gerçekleştirecek olan İl Afet ve Acil Durumu Müdürlükleri toplam 525 kontenjanından 20‘sini harita mühendislerine ayırdı. 7. Grafiğe göre kontenjanlar 5 bölgede hemen hemen eşit bir şekilde toplanıyor. En yüksek alım Karadeniz Bölgesi(%25) için gerçekleşecek. Karadeniz Bölgesi’nde Bolu, Düzce, Ordu için birer, Giresun içinse 2 olmak üzere toplamda 5 alım gerçekleştirilecek. Burayı Bingöl 2, Elazığ ve Şırnak birer olmak üzere 4 alımla Doğu Anadolu Bölgesi izliyor. Üçer alım gerçekleştirilecek Marmara Bölgesi’nde Çanakkale için 1, Balıkesir için 2; Ege Bölgesi’nde Aydın için 2, İzmir için 1; İç Anadolu Bölgesi’nde Ankara için 1, Kırıkkale içinse 1 alım gerçekleşecek. Birer alım gerçekleştirilecek Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Kilis için 1, Akdeniz Bölgesi’nde Kahramanmaraş için 1 alım olacak.

İllere Göre KPSS 2010 Harita Mühendisi Alımı

46 il için harita mühendisi alımı gerçekleşecek. Ankara için en yüksek alım gerçekleşecek.

46 il için harita mühendisi alımı gerçekleşecek. İllere göre harita mühendisi kontenjanlarına bakıldığında 9. Grafiğe göre Ankara için ayrılan kontenjanın en yüksek olduğu görülüyor. Ankara için 23 harita mühendisi alımı gerçekleştirilecek. Ankara’yı 7 kontenjanla Elazığ, Erzurum ve Şanlıurfa izliyor. Bunları Sivas 6, Van 4, Diyarbakır 4 kontenjanla takip ediyor. Bursa, Antalya, Kocaeli, Eskişehir, Mersin, Gaziantep gibi önemli büyükşehirlere ise alım yok.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.