Buradasınız: Haberita » İş Dünyası » Ülkemizde Arazi Toplulaştırmalarında Son Dönemde Neler Yaşanıyor?

Arazi Toplulaştırması

Ülkemizde toplulaştırması yapılabilecek arazi miktarı 14 milyon ha olarak hesaplandı.

Arazi toplulaştırmaları,üretim faktörlerinden üst düzeyde faydalanarak tarımsal üretimi ve tarım işletmelerinin verimliliğinin arttırılması ve kırsal kesimdeki nüfusun hayat standartlarının yükseltilmesi amacıyla yapılıyor. Ülkemizde toplulaştırması yapılabilecek arazi miktarı 14 milyon ha olarak hesaplandı. Bu arazilerin 8.5 milyon hektarını sulu ve 5.5 milyon hektarını ise kuru tarım alanları oluşturuyor. 1960‘dan günümüze yaklaşık 1 milyon ha alanda toplulaştırma yapıldı. Son iki sene içerisinde GAP bölgesinde ilgili illeri kapsayan yaklaşık 2 milyon ha alanda toplulaştırma yapılması için ihaleler yapıldı. Ülkemizde ilk defa arazi toplulaştırılması 1961 yılında Toprak-Su Genel Müdürlüğü tarafından 7457 sayılı kanunun ve Medeni Kanunun ilgili maddelerine dayanılarak yapılmıştı.

Peki Hükümet ve HKMO ne diyor?

AK Parti Malatya Milletvekili Fuat ÖLMEZTOPRAK yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’de 1961-2002 yılları arasında 450 bin hektar, 2003-2010 yılları arasında 865 bin hektar arazi toplulaştırılması yapıldığını belirtti. ÖLMEZTOPRAK, “GAP Eylem Planı kapsamında DSİ sulama projelerine paralel olarak 1104 köyde yaklaşık 2 milyon 51 hektar alanda toplulaştırma yapılması planlanmaktadır.” dedi.

Diyarbakır, Batman, Mardin ve Şanlıurfa illerinde 53 proje ile 581 köyde 1 milyon 187 bin hektar alanın toplulaştırma çalışmalarının devam ettiğini ifade eden ÖLMEZTOPRAK, bunları 2 yıl içinde tamamlamayı amaçladıklarını söyledi. ÖLMEZTOPRAK, geriye kalan 23 proje ile 480 köyde yaklaşık 873 bin 802 hektar alana ait toplulaştırma ihalelerinin yapıldığını da sözlerine ekledi.

Arazi Toplulaştırması Öncesi

Arazi Toplulaştırması Öncesi Dağınık Parseller

“2009-2010 yıllarında toplam 2 milyon 438 bin hektar alanda arazi toplulaştırma ihaleleri yapıldı.”

Öte yandan Adıyaman AK Parti Milletvekili Ahmet AYDIN yazılı beyanında Adıyaman Merkez, Kahta ve Samsat ilçelerinde toplam 136 köy ve mezrada arazi toplulaştırma ve altyapı hizmetlerinin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Hali hazırda, toplam 18 bin 250 parselde 28.840 kişiye ait arazide çalışmaların devam ettiğine değinen AYDIN, 2012 sonunda bu çalışmaları bitirmeyi ön gördüklerini ifade etti. AYDIN, arazi toplulaştırma çalışmalarında sadece parçalı arazilerin birleştirilip bütünleştirilmediğini, bunların yanı sıra sulama ve drenaj sistemlerinin inşası, arazi kullanım planlaması, tarımsal yapının iyileştirilmesi, köylerin yenilenmesi ve geliştirilmesi, erozyonu önleme çalışmalarının da yapıldığına dikkat çekti.

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın “2010 yılının bilançosu” başlıklı yazılı beyanında bölünemez parsel büyüklüğünün önce 10 dekara daha sonra yüzde 100 artırılarak 20 dekara çıkarıldığını bu sayede arazi parçalanmasına karşı önlem alındığı ifade ediliyor.

Arazi Toplulaştırması Sonrası

Arazi Toplulaştırması Sonrası Düzenli Parseller

2009-2010 yıllarında GAP bölgesinde 2 milyon 61 bin hektar, GAP bölgesi dışında ise 377 bin hektar olmak üzere toplam 2 milyon 438 bin hektar alanda arazi toplulaştırma projeleri ihalelerinin yapıldığı belirtilen bilançoda, bunların uygulamalarının 2013 yılına kadar tamamlanmasının kararlaştırıldığı vurgulanıyor.

“Gelişmiş ülkelerde 17.yy‘da başlatılan toplulaştırma çalışmalarına ülkemizde 1960‘lı yıllarda başlanıldı.”

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, 1 Ekim 2010 tarihinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından gerçekleştirilen “Arazi Toplulaştırma Forumu“nda önemli açıklamalarda bulundu.

Ali Fahri ÖZTEN, günümüzde dünyanın önünde duran temel sorunların başında hızlı nüfus artışına karşın artırılmayan tarım toprakları ile mevcut ve artan nüfusun beslenmesi sorununun geldiğini ifade ederek Türkiye’de bu sorunun daha ciddi boyutta olduğunu tarım topraklarından verim alınabilmesinin ancak Arazi Toplulaştırması ve Kırsal Alan Düzenlemesi ile mümkün olduğuna dikkat çekti.

Arazi Toplulaştırma Forumu

"Arazi Toplulaştırma Forumu", 1 Ekim 2010 tarihinde Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi tarafından gerçekleştirildi.

Gelişmiş ülkelerde 17.yy‘da başlatılan toplulaştırma çalışmalarına ülkemizde 1960‘lı yıllarda başlanıldığına değinen ÖZTEN, GAP bölgesinde son iki yıl içerisinde yaklaşık 2 milyon ha alanda toplulaştırma yapılması için ihaleler yapıldığını kısa sürede bu büyüklükte bir alanda toplulaştırma yapılmasının bazı sıkıntılara yol açtığını vurguladı. ÖZTEN, “Burada altı çizilmesi gereken en önemli konu Toplulaştırma Mühendislik Hizmetlerinde “Proje üretimi” ile üretilen projenin “yapım işinin” birbirine karıştırılmaması gerekliliğidir.” dedi.

“Parsel bazlı “Bilgi Sistemleri” nin kurulması için önemli bir adım atılmaktadır.”

Temmuz 2009‘da yayınlanan “Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırması Tüzüğü” ile kırsal alan düzenlemelerinde Harita mühendislerinin yetkilerinin kısıtlandığını belirten ÖZTEN, “Arazi Toplulaştırması”nın ayrı bir tüzük olarak yayınlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

ÖZTEN, toplulaştırma ile bir anlamda mülkiyet konusunda yenileme ve güncelleme de yapıldığını söylerken bu çalışmalara “Taşınmaz Değer” bilgilerinin de ilave edilmesinin gerekliliğine de dikkat çekti. Ayrıca ÖZTEN, “Parsel bazlı “Bilgi Sistemleri” nin kurulması için önemli bir adım atılmaktadır.” dedi.

ÖZTEN, Arazi Toplulaştırma çalışmalarının beraberinde, topraksız köylü ve topraksız çiftçilerin topraklandırılması adına “Toprak Reformu“nunda gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.