Buradasınız: Haberita » Etkinlik » HKMO Bursa Şubesi Tarafından Panel Gerçekleştirilecek

Tapu Planları Tüzüğü Vaziyet Planı Bağımsız Bölüm Planı Harita Uygulama Sorumluluğu Paneli

Panel, yarın HKMO Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilecek.

Tapu Planları Tüzüğü Vaziyet Planı Bağımsız Bölüm Planı Harita Uygulama Sorumluluğu Paneli, yarın Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi tarafından gerçekleştirilecek.

Panelde; Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Genel Başkanı Ali Fahri ÖZTEN, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürü Osman İYİMAYA, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Müşaviri Nihat ŞAHİN, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kırsal ve Kentsel Alan Düzenlemeleri Komisyon Üyesi Hüseyin ÜLKÜ, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanı Hakan BEBEK yer alacak.

En son aynı çerçevede Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Adana Şubesince “Tapu Planları Tüzüğü ve TUS” konulu panel 24 Aralık 2010 tarihinde Adana‘da yapılmıştı. Panelde genel olarak; Bağımsız Bölüm Planları ve Vaziyet Planlarının hazırlanması ve uygulanması, LİHKAB, Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS), Lisanslı Harita Mühendislerinin yetki ve sorumlulukları, Parselasyon planlarının hazırlanması ve uygulanması, Planlı Alanlar Yönetmeliğinin uygulanmasındaki yaşanılan sıkıntılar vb. konular dile getirilmişti.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.