Buradasınız: Haberita » İş Dünyası » TKGM’de Önemli Değişiklikler Yaşanıyor

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Logo

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

25.11.2010 tarihli 6083 sayılı ”Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” 10 Aralık 2010 tarihli ve 27781 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili kanunla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yapısında büyük değişiklikler yaşanacak. Kanunda önemli satır başları yer alıyor. Peki, neler değişiyor?

Tapu ve Kadastro Kurulu kuruluyor.

İlgili kanunun 4.maddesinde Genel Müdürlüğe intikal eden tapu ve kadastroyla ilgili konular ile bunlara ilişkin uygulama ve görüş farklılıklarını gidermek üzere Tapu ve Kadastro Kurulu kurulacağı yer alıyor.

Tapu işlemlerinde vatandaşa kolaylık sağlanıyor.

İlgili kanunun 9.maddesinde Tapu Müdürlüklerinin, taşınmaz sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini, taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki almak ve kanunen bir engel olmadığını tespit etmek suretiyle yapmaya yetkili olduğu yer alıyor. Böylece vatandaş bulunduğu ilden başka bir ildeki taşınmazı ile ilgili işlem yaptırabilecek.

TKGM harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans verecek.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 16/6/2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanun hükümlerine göre harita ve kadastro mühendislik bürolarına lisans verecek ve bu büroların faaliyet usul ve esaslarını belirleyecek ve denetleyecek.

TKGM’ye haritacılıkla ilgili prensipleri belirleme yetkisi veriliyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, büyük ölçekli kadastral ve topografik haritaların üretilmesi amacı ile jeodezik altyapı, havadan fotoğraf alımı, 1/5000 ve daha üst ölçekli fotogrametrik ve yersel harita üretim hizmetlerini yapacak veya yaptıracak, kontrol edecek, denetleyecek ve temel prensipleri tespit edecek. Ayrıca mekansal bilgi sistemi altyapısını ve harita üretim izleme merkezini oluşturacak, verilerden gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarının faydalanmasını sağlayacak, coğrafi bilgi sistemleri konusunda verilecek görevleri yapacak.

Bazı ifadeler değişiyor.

İlgili kanun uyarınca, “Tapu Sicil Müdürlüğü” ifadesi “Tapu Müdürlüğü” olarak, “Tapu Sicil Müdürü” ifadesi de “Tapu Müdürü” olarak değiştirildi.

Taşınmazlara yönelik aracılık faaliyetleri

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’ne taşınmaza yönelik aracılık faaliyetlerini düzenleme, lisans verme, bu faaliyetlerin usul ve esaslarını belirleme ve denetleme yetkisi verildi. Bu düzenleme emlak müşavirliği ile ilgili köklü değişimlerin yaşanabileceğinin sinyalini veriyor.

Döner sermaye işletmeleri kuruluyor.

İlginin kanunun 8.maddesine göre Genel Müdürlük, ürettiği her türlü tapu, kadastro, harita ve arşiv bilgi ve belgeleri ile sunduğu hizmetlerden gelir elde etmek üzere merkez veya bölge müdürlükleri bünyesinde döner sermaye işletmeleri kuracak.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.