Buradasınız: Haberita » İş Dünyası » Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği

Madenci

Çıkan yeni yönetmelik Harita ve Kadastro Mühendislerini de ilgilendiriyor.

04/06/1985 tarih ve 3213 sayılı Maden Kanunu‘nun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği “Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği” 6 Kasım 2010 tarih ve 27751 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu maddede yönetmelikle harita ve kadastro mühendislerine verilen; “Maden işletmelerinde herhangi bir yöntem veya ölçekteki çizgisel veya sayısal harita yapımı”, “Madencilik faaliyetlerinde ve Kanunun uygulanmasında ihtiyaç duyulan kırsal veya kentsel arazi veya arsa düzenlemeleri”, “Maden üretimi ile ilgili yer kontrol noktalarının tesisi, ölçüsü ve hesabı”, “Maden arama dönemlerinde ve işletme taleplerinde uygun ölçekli topoğrafik haritaların hazırlanması” yetkileri dikkat çekiyor.

Madencilik çalışmalarında “Harita ve Kadastro Mühendislerinin” hizmet ve yetkileri, ilgili yönetmeliğin 108. maddesinde ayrıntılı olarak yer alıyor.

Telif Hakkı: © 2010 - 2023 Haberita - Tüm hakları saklıdır.