Buradasınız: Haberita » İş Dünyası » İller Bankası’nda Kurumsal Değişiklik

İller Bankası

İller Bankası, görevlerini sözleşmeli personelle yürütecek.

Haritacılar için önemli bir kurum olan İller Bankası’nda önemli bir yapısal değişiklik gerçekleşecek. Hem harita sektörü yatırımları açısından hem de haritacı istihdamı açısından önem teşkil eden İller Bankası Genel Müdürlüğü‘nün Anonim Şirkete dönüştürülmesi hakkında TBMM Genel Kurulu‘nda 25 Ocak itibariyle görüşülmeye başlanan Kanun tasarısı kabul edildi.

Kanuna göre, ‘İller Bankası Anonim Şirketi’ unvanıyla kalkınma ve yatırım bankası kurulacak, kısaltılmış unvanı ise İLBANK olacak. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, bankanın ilgili bakanlığı olacak.

İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üye oldukları mahalli idare birliklerine finansman sağlayacak olan İLBANK, bu idarelerin sınırları içinde yaşayanların mahalli müşterek hizmetlerine ilişkin projeler geliştirecek. Ayrıca bu idarelere danışmanlık hizmeti verecek, teknik içerikteki kentsel projeler ile alt ve üst yapı işlerine yardımcı olacak. İLBANK, her türlü kalkınma ve yatırım bankacılığı işlevlerini yerine getirecek.

Ortaklarına kısa, orta ve uzun vadeli her türlü kredi verebilecek İLBANK, faaliyetleri konusunda araştırma, proje geliştirme ve danışmanlık hizmeti yapabilecek veya yaptırabilecek, teknik yardım verebilecek. Banka, şirket kurabilecek ve devredebilecek.

Sigorta acenteliği de yapabilecek olan İLBANK, yurt içi ve dışında şube, temsilcilik kurabilecek, yurt içi ve yurt dışı finansman kurumlarıyla işbirliği gerçekleştirebilecek.

Bankanın ortakları, il özel idareleri ve belediyelerden oluşacak. 9 milyar lira sermayeye sahip olan İLBANK, bunu Bakanlar Kurulu kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.

Peki, İLBANK Genel Kurulu yapısı nasıl olacak?

İl özel idarelerini temsilen il genel meclisi üyeleri arasından seçilecek 20 kişinin bulunacağı İLBANK Genel Kurulu, ayrıca belediye başkanları arasından her ili temsilen seçilecek birer, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan bakanlıkları ile Hazine Müsteşarlığını temsilen görevlendirilecek birer kişiden oluşacak.

Yönetim Kurulu üyeleri ise 2 üye banka genel müdür yardımcıları arasından olmak üzere 4 üye Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca atanacak. 2 üye de il özel idarelerini ve belediyeleri temsilen İçişleri Bakanlığınca, genel kurula katılan belediye başkanı ve il özel idaresi temsilcileri arasından önerilecek adaylar arasından seçilecek.

Banka, görevlerini sözleşmeli personelle yürütecek. İlk sözleşmenin süresi 3 yıl olacak.

Peki, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası bu süreç için ne diyor?

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, bu kanun tasarıyla İller Bankası’nın “yerel yönetim ortaklığı” özelliğini kaybederek, bankacılık kurallarına tabi özel bir banka işlevi gösterecek yapıya dönüşeceğini ifade ediyor. İller Bankası’nın bugün belediyelere düşük faizle kredi verirken; artık Bankacılık esaslarına göre kredi vereceğini vurguluyor.

HKMO, İller Bankası’nın, A.Ş.’ye dönüşmesi, yurtiçi ve yurtdışı kredilerine “aracılık” etmesi itibariyle, İller Bankası’nın temel gayesi olan, yerel yönetimlere yönelik yerel yatırımları gerçekleştirilemeyeceğini ve belediyelerin uluslar arası finans kuruluşlarına borçlanmasında aracı kurum haline geleceğine dikkat çekiyor. Ayrıca HKMO, İller Bankasındaki 657 sayılı kamu personeli kadrolarının tasfiye edilerek özel sözleşmeli kadrolara dönüştürüleceğini belirtiyor. HKMO, İller Bankası‘nın ve yerel yönetimlerin piyasa koşullarına göre teslim edilmemesi gerektiğini dile getiriyor.

Telif Hakkı: © 2010 - 2024 Haberita - Tüm hakları saklıdır.