Buradasınız: Haberita » Etkinlik » Antalya Kent Sempozyumu Gerçekleştirildi

Antalya Kent Sempozyumu

Sempozyum, Antalya İKK birimlerinden 18 Odanın katılımı ile 6 oturumda gerçekleştirildi.

Antalya Kent Sempozyumu Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Antalya İl Koordinasyon Kurulu tarafından 24-26 Mart 2011 tarihlerinde gerçekleştirildi.

Antalya İKK birimlerinden 18 Odanın katılımı ile 6 oturumda gerçekleştirilen Kent Sempozyumunda kentsel yerleşimden tarım ve Orman alanlarına, çevreden enerjiye, denizcilikten turizme farklı konular ele alındı. Her oturumda 3 adet bildiri sunuldu.

Sempozyumunun ilk gününde açılış konuşmaları ve kokteyli yapıldı. Etkinliğin ikinci gününde teknik oturumlar gerçekleştirildi.

Üçüncü oturumun başkanlığını Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Başkanı Ali Fahri ÖZTEN yaptı. Bu oturumda “Kent Bilgi Sistemleri” konulu bildiri Oda adına Harita ve Kadastro Mühendisleri Uzaktan Algılama ve Fotogrametri Komisyon Başkanı Prof. Dr.Dursun Zafer Şeker tarafından sunuldu.

Oturumun açılış konuşmasında ve değerlendirmesinde Ali Fahri ÖZTEN özetle Tarım ve Orman Alanlarına yönelik yaşanılmakta olan süreç ile ilgili olarak Oda görüş ve önerilerini dile getirdi.

Telif Hakkı: © 2010 - 2023 Haberita - Tüm hakları saklıdır.