Buradasınız: Haberita » İş Dünyası » CBS Genel Müdürlüğünden Yenilikçi Bir Proje Daha!

2011 yılında kurulan genç bir kurum olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü yenilikçi projelerinde hız kesmiyor. Doğru, standart ve kaliteli coğrafi bilginin üretilmesini ve yaygın bir şekilde paylaşılmasını sağlayarak planlama, yatırım ve denetim faaliyetleri ile kamu hizmetlerinin daha doğru, daha hızlı ve daha kaliteli olmasına katkı sağlamayı vizyon edinmiş olan Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (CBSGM), kendi proje çıktılarının yanı sıra diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca üretilen coğrafi verilerin de tek bir çatı altında verimli bir şekilde paylaşılması amacı ile 26/09/2016 tarihli ve 2016/9260 sayılı kararname ışığında ulusal coğrafi veri servislerine erişim olanağı sunan “Coğrafi Veri Servis Havuzu (CVSH)” projesini hayata geçirdi.

“Coğrafi Veri Servis Havuzu (CVSH)” CBS Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturuldu.

Ulusal coğrafi veri servislerine erişim sağlamak amacı ile oluşturulan “Coğrafi Veri Servis Havuzu” hakkında Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Daire Başkanı -harita mühendisi- Dr. Akın KISA‘nın görüşlerini aldık. KISA, “Türkiye genelinde tüm kurumlarca üretilen verinin servis edilmesini ve böylelikle üretilen verilerin efektif bir şekilde kullanımına imkan vermeyi hedeflemektedir. Vatandaşların, kurumların, proje yapan özel sektörün kurumdan kuruma dolaşarak elde etmeye çalıştıkları coğrafi verilerin tek bir elden servis edilmesi amaçlanmaktadır. CVSH için gerekli altyapı CBSGM bünyesinde hazırlanmış olup, tüm servisler uluslararası standartlarda servis mimarisi ile tutulacak, zaman çözünürlük analizi dahil pek çok analizin gerçekleştirilmesine olanak sağlanacaktır.” dedi.

Kurumların coğrafi verilerini bu havuza web servisleri yolu ile açması diğer kurumların bu verileri aktif kullanmalarını sağlayacağını söyleyen KISA, “Bu havuzu kullanacak olan özel sektör ve vatandaş da hem etkin bir kamu hizmetinden faydalanacak hem de zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak yeni veriler üreterek servis havuzuna geri bildirim sağlayacak. Veriyi üreten kurumun sürekli olarak güncel tutacağı sistem sayesinde bir “otokontrol” sağlanarak mükerrer veri üretiminin önüne geçilecek ve hatalı, eksik olan verilerin de güvenilir hale getirilmesi sağlanacak.” dedi.

“Coğrafi Veri Servis Havuzu (CVSH)” kapsamında ilk etapta genel olan veriler servis edilmekte olup zamanla zenginleşecek bir yapıda olacak olup, servis linklerine https://tucbs-public-api.csb.gov.tr/cografiveriservishavuzu adresinden ulaşılabiliyor.

Telif Hakkı: © 2010 - 2018 Haberita - Tüm hakları saklıdır.